Verktygen för att lyckas med kommunikationen

Skaffloth Publishing är ett rådgivningsföretag med inriktning på kommunikation och organisationsutveckling. Tjänsterna är baserade på lång och bred erfarenhet av kommunikation med syfta att växa och utvecklas som företag. Bland verktygen finns undersökningar, strategi- och organisationsutveckling, löpande kommunikation och skribenttjänster. Skaffloth Publishing integrerade synsätt på strategi, kommunikation och förändring ger hållbara vägval, kraftfull kommunikation och effektiv organisationsutveckling.

Tjänster

Analys

Omvärldsanalys, undersökningar och kartläggning ger värdefulla insikter för kommunikations- och utvecklingsarbete. Analysarbetet hjälper dig att fånga möjligheter, hantera utmaningar och öka kunskapen om din målgrupp.

Strategi och rådgivning

Positionering, förändring eller krishantering? Vi hjälper dig med att förflytta och förstärka ditt varumärke. Det kan handla om nya kommunikationsstrategier, talarträning, budskapsformulering och marknadsföringsaktiviteter.

Skribenttjänster

Vi hjälper dig med skribentarbete som är anpassat efter din målsättning och din målgrupp - exempelvis nyhetsbrev, kundbrev, intervjuer, artiklar, reportage, internblogg, talarmanus och pressmeddelanden.

PR-tjänster

Med strategiskt och operativt PR-arbete ökar din närvaro i media, som är en kraftfull kanal för ditt varumärke. PR-arbetet kan handla om att identifiera vilken roll du har i media, önskad position och hur du tar dig dit.

Ledarstöd och grupputveckling

Är syfte och mål tydligt i organisationen? Är vision och värdegrund ledstjärnor i arbetet? Behöver kommunikationen utvecklas internt? Med utgångspunkt i psykosyntes arbetar vi med att utveckla ledare och arbetsgrupper, genom grupprocesser och individuellt stöd.

Nätverk

Skaffloth Publishing arbetar både i nära partnerskap med kunder och i enskilda insatser. I företagets nätverk ingår reklam- och PR-byråer, ledarskapscoacher, organisationskonsulter och leverantörer av verktyg för kommunikation som pressrum, nyhetsbrev, undersökningar och omvärldsbevakning.

Om

Petra Skaffloth är grundare och VD för Skaffloth Publishing. I 14 år har hon arbetat med kommunikation, marknadsföring och försäljning. Som affärsområdeschef på Kairos Future ansvarade hon för den publika verksamheten Kairos Academy och var en del av ledningsgruppen. Och som informations- och PR-ansvarig på STANLEY Security, ett av världens största säkerhetsföretag. Hon har arbetat med förändringsprocesser, strategi- och visionsutveckling, omvärldsanalys, varumärkesarbete, marknadsföring och försäljning, krishantering, mediearbete och positionsförflyttning. Hon har examen i internationell försäljning och marknadsföring, journalistik och organisationsutveckling.

Kontakt